W ostatnich miesiącach weszło w życie kilka nowelizacji przepisów o podatku od towarów i usług. Niektóre towary i usługi zostały objęte innymi stawkami podatkowymi. Część przedsiębiorców mogła nie nadążyć za zmianami i w efekcie wystawia faktury z błędną stawką.

Zdaniem Michała Borowskiego, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, nabywca nie utraci prawa do odliczenia, a kwota odliczenia VAT powinna odpowiadać w takim przypadku kwocie wykazanej na fakturze przez dostawcę, nawet jeżeli ten zastosował niewłaściwą stawkę VAT.

Podstawowe zasady odliczenia VAT określone są w art. 86 – 88 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z póź. zm.). Kwotę podatku naliczonego podlegającego odliczeniu stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika. Ustawa wymienia wprawdzie przypadki, w których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia, ale wśród tych przypadków nie ma sytuacji, w której nabywca byłby pozbawiony prawa do odliczenia VAT naliczonego ze względu na zastosowanie niewłaściwej stawki VAT przez dostawcę. Odliczenie może być wyłączone, w przypadku gdy dostawca błędnie wykazał na fakturze transakcję opodatkowaną VAT, podczas gdy takie świadczenie podlega zwolnieniu z VAT lub w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Michał Borowski wyjaśnia, że wyłączenia prawa do odliczenia VAT stanowią wyjątki od reguły, a zatem powinny być interpretowane wąsko. Oznacza to, że z tego przepisu nie można wywodzić ograniczenia prawa do odliczenia w przypadku, gdy dostawca zastosował nieprawidłową stawkę VAT.