Od tego, czy wydatek na kalendarz firmowy ma charakter reklamowy, czy reprezentacyjny, zależy, czy firma zaliczy takie wydatki do kosztów podatkowych.
Każdego roku pojawia się pytanie, czy wydatki na kalendarze firmowe dla kontrahentów i partnerów biznesowych można potraktować jako koszty uzyskania przychodu dla celów podatkowych. Nie jest to sprawa oczywista, ponieważ w praktyce klasyfikacja taka zależy od charakteru wydatku.
Dominika Łabędzka, doradca podatkowy w Firmie Doradczej KPMG, wyjaśnia, że najważniejsze jest określenie, czy dany wydatek został poniesiony przez podatnika w celu uzyskania przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz czy nie stanowi wydatku o charakterze reprezentacyjnym, wyłączonego wprost z kosztów podatkowych.