Za nieewidencjonowanie obrotu podatnikowi grozi nawet 2772 zł grzywny. Tegoroczna zimowa akcja kontroli kas fiskalnych i wydawania paragonów zakończyła się wystawieniem 7134 mandatów karnych w łącznej kwocie 1 606 838 zł.
Rozmowa z Wiesławą Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Kontrola ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług przy użyciu kas fiskalnych przez podmioty do tego zobowiązane prowadzona jest przez cały rok. Ale może akcje kontrolne nasilają się szczególnie w jakichś miesiącach?