Za nieewidencjonowanie obrotu podatnikowi grozi nawet 2772 zł grzywny. Tegoroczna zimowa akcja kontroli kas fiskalnych i wydawania paragonów zakończyła się wystawieniem 7134 mandatów karnych w łącznej kwocie 1 606 838 zł.
Rozmowa z Wiesławą Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Kontrola ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług przy użyciu kas fiskalnych przez podmioty do tego zobowiązane prowadzona jest przez cały rok. Ale może akcje kontrolne nasilają się szczególnie w jakichś miesiącach?
Szczególnie zintensyfikowane czynności kontrolne podejmowane są w okresie ferii zimowych i wakacji. Wtedy organizowana jest przez administrację skarbową akcja pod hasłem „Weź paragon”. W sezonowych okresach urlopowych w miejscowościach wypoczynkowych inspektorzy kontroli skarbowej sprawdzają, czy sprzedawcy wywiązują się z obowiązku wydawania paragonów klientom. Rozdawane są ulotki informacyjne. Można z nich dowiedzieć się o korzyściach płynących z wydawania i brania paragonów. W tym roku do akcji przyłączył się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Co grozi podatnikowi, który nie ewidencjonuje sprzedaży w kasie?
Naruszenie obowiązków w zakresie ewidencjonowania sprzedaży w kasach skutkuje konsekwencjami przewidzianymi w kodeksie karnym skarbowym. Zgodnie z nim sprawca czynu zabronionego ponosi odpowiedzialność, w zależności od ciężaru zawinienia, za wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe. Odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe wiąże się z możliwością zastosowania postępowania mandatowego, gdzie kara grzywny może być wymierzona w wysokości od 138,60 zł do 2772 zł.
Jakie efekty przynoszą kontrole?
Tegoroczna zimowa akcja kontroli kas fiskalnych i wydawania paragonów zakończyła się wystawieniem 7134 mandatów karnych w łącznej kwocie 1 606 838 zł. Dążymy do tego, aby wydawanie paragonu było powszechne i stało się normą.