Podatnik założył jednoosobową działalność gospodarczą. Zamierza swój prywatny samochód osobowy używać do celów związanych z firmą.

– Jak rozliczać wydatki na używanie takiego auta – pyta Janusz z Bydgoszczy.

Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na używanie samochodu osobowego, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, który tym samym nie podlega amortyzacji, musi prowadzić oddzielną ewidencję podatkową. Osoba używająca auto ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Jak tłumaczy Monika Ławnicka, starszy konsultant w Accreo Taxand, jeśli taka ewidencja nie jest prowadzona, to wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów osobowych nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Drugie ograniczenie wynikające z przepisów ustawy o PIT to zaliczenie wydatków do kosztów jedynie do wysokości limitu – wynikającego z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu przez stawkę za 1 km przebiegu określoną we właściwym rozporządzeniu ministra infrastruktury. Stawka za kilometr wynosi obecnie: dla aut osobowych o pojemności silnika do 900 cm sześc. – 0,5214 zł, zaś dla samochodów o wyższej pojemności silnika – 0,8358 zł.

– Limitem będą objęte wszelkie wydatki związane z bieżącą eksploatacją auta – np. koszty paliwa, części zamiennych, napraw i remontów itp. W większości przypadków faktycznie poniesione wydatki na używanie auta nie zostaną więc odzwierciedlone w kwocie zaliczanej do kosztów – dodaje.

Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów będzie ujmować koszty w kolumnie 13. księgi na podstawie miesięcznego zestawienia wydatków wynikających z faktur zawierających numer rejestracyjny pojazdu.

Ważne!

Ewidencja przebiegu auta powinna zawierać m.in. dane adresowe osoby używającej pojazd, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę faktycznie przejechanych kilometrów

Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt 46, ust. 4, ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Par. 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).