Podatniczka zamierza złożyć wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane. Większość faktur jest z zeszłego roku, a zatem są na nich stare symbole PKWiU z 1997 roku.

– Trudno się zorientować, które materiały podlegają zwrotowi, a które nie. Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu wniosku – pyta pani Lucyna ze Szczecina.

Zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym. Ewa Sokołowska-Strug, doradca podatkowy, dyrektor w ECDDP, podkreśla, że zwrot VAT możliwy jest jedynie na podstawie faktur dokumentujących nabycie materiałów budowlanych, które zostały ściśle określone przez ministra infrastruktury. Obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. wykaz materiałów budowlanych objętych zwrotem sporządzony został na podstawie klasyfikacji PKWiU z 2008 roku, która dla celów podatkowych obowiązuje od początku roku.

– Ubiegając się obecnie o zwrot VAT za materiały budowlane, podatnicy mogą również rozliczać faktury wystawione przed 1 stycznia 2011 r., kiedy to na gruncie ustaw podatkowych stosowana była klasyfikacja z 1997 roku – podkreśla nasza rozmówczyni.

Podatnicy mogą mieć trudności z ustaleniem, czy posiadany na fakturze symbol PKWiU z 1997 roku odpowiada temu zawartemu w obecnie obowiązującym wykazie materiałów budowlanych uprawniających do zwrotu. Zdaniem Ewy Sokołowskiej-Strug jedynym wyjściem z sytuacji jest „przełożenie” symboli PKWiU z 1997 roku (wykazanych na fakturze VAT) na symbole PKWiU z 2008 roku (wykazane w wykazie ministra infrastruktury).

– W tym celu osoba ubiegająca się o zwrot podatku powinna skorzystać z bazy powiązań pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami statystycznymi – radzi Ewa Sokołowska-Strug.

Podpowiada też, że w praktyce dokonanie takiej operacji umożliwia wiele porównywarek internetowych. Przy czym często trzeba dokonać niejako podwójnego przejścia: z PKWiU z 1997 roku na PKWiU z 2004 roku oraz następnie z PKWiU z 2004 roku na symbole PKWiU z 2008 roku. Wynika to z tego, że przepisy statystyczne zmieniły się od 1997 roku dwukrotnie.

Podstawa prawna

Obwieszczenie ministra infrastruktury z 3 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. wykazu materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane VAT (Dz.Urz. MI nr 11, poz. 35).