Wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane warto złożyć przed końcem czerwca, gdyż od lipca limity zwrotu będą niższe.
Znane są limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które będą miały zastosowanie do wniosków składanych w okresie lipiec – wrzesień 2011 r.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania za I kwartał 2011 r. Wyniosła ona 3797 zł. W ostatnim kwartale 2010 roku było to 3979 zł. Ponieważ cena spadła, zmniejszą się również limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które oblicza się przy wykorzystaniu tego wskaźnika.