Wniosek o zwrot VAT na materiały budowlane warto złożyć przed końcem czerwca, gdyż od lipca limity zwrotu będą niższe.
Znane są limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które będą miały zastosowanie do wniosków składanych w okresie lipiec – wrzesień 2011 r.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił cenę 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania za I kwartał 2011 r. Wyniosła ona 3797 zł. W ostatnim kwartale 2010 roku było to 3979 zł. Ponieważ cena spadła, zmniejszą się również limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które oblicza się przy wykorzystaniu tego wskaźnika.
I tak w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę nowy limit zwrotu wyniesie 32 413,09 zł. Z kolei osoby, które zakupiły materiały budowlane w związku z remontem odzyskają maksymalnie 13 891,32 zł. Obecnie maksymalne kwoty zwrotu wynoszą odpowiednio 33 967 zł i 14 557,17 zł. Nowe limity będą miały zastosowanie do wniosków składanych w III kwartale 2011 r., tj. w okresie lipiec-wrzesień. Osoby, które złożą wniosek do końca czerwca, skorzystają z obecnych limitów.
Trzeba się zatem pośpieszyć i złożyć wniosek już teraz, co pozwoli odzyskać wyższy zwrot (w przypadku budowy nawet 1,5 tys. zł więcej). Warto wskazać, że to już drugi spadek wysokości limitów zwrotu w tym roku. Także te obowiązujące obecnie są niższe od tych, które miały zastosowanie w I kwartale 2011 r.
Przypomnijmy, że zwrot części podatku od towarów i usług zawartego w cenie materiałów budowlanych należy się osobom, które poniosły wydatki na zakup tych towarów w związku z inwestycją mieszkaniową, tj. budową (przebudową, nadbudową) bądź remontem domu lub mieszkania.
Uprawnionymi do uzyskania zwrotu są właściciele oraz osoby, które mają inny tytuł prawny do nieruchomości (np. najemcy).
Wniosek o zwrot udokumentowany fakturami składa się do urzędu skarbowego na zasadach określonych w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468).
3797 zł wynosi cena 1 mkw., która będzie podstawą obliczenia zwrotu VAT w III kwartale 2011 roku