Chcąc przekazać część podatku organizacji pożytku publicznego wystarczy podać w zeznaniu jej numer KRS. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20665/11) może to spowodować problemy w adresowaniu środków z 1 proc. na skutek pomyłek podatnika bądź urzędników przepisujących czy skanujących numery z zeznań. Ministerstwo Finansów wskazało, że stosownie do art. 45c ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) identyfikacja organizacji pożytku publicznego odbywa się wyłącznie po numerze Krajowego Rejestru Sądowego, a nie, jak miało to miejsce w latach ubiegłych, przez podanie nazwy oraz numeru wpisu do KRS wybranej organizacji.

Efektem zmiany w ustawie o PIT było usunięcie we wzorach zeznań podatkowych w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” pola „Nazwa OPP” (numer KRS przynależny danej organizacji jest wystarczającym kryterium, który pozwala na jej identyfikację).

Resort podkreślił, że formularze podatkowe ulegają zmianom z uwagi na konieczność ich dostosowania do nowych regulacji. Przy pracach nad danym wzorem druku brana jest także pod uwagę prostota i przejrzystość druku. Z tego względu przywrócenie rubryki zawierającej nazwę OPP nie jest obecnie brane pod uwagę.