Składając do 2 maja 2011 r. zeznanie PIT za 2010 rok, można wskazać w nim jedną organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Takie wsparcie będzie można też wskazać w korekcie deklaracji

Czy we wszystkich PIT jest miejsce na 1 proc.

Podatniczka musi złożyć dwa zeznania za 2010 rok – PIT-37 z dochodami z pracy i PIT-39 z dochodami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania. Czy w obu tych drukach znajduje się miejsce na wpisanie organizacji pożytku publicznego i przekazanie jej 1 proc. podatku?