1 proc. jest pomyślany dla tych, którzy ufają współobywatelom. Można przecież oddać go do budżetu, jak pozostałe 99 proc. podatku. Można jednak zdecydować, że organizacja działająca w naszej okolicy zrobi z nich lepszy użytek niż fiskus.
Rozmowa z Anną Mazgal, ekspertem z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
Zgodnie z ideą 1 proc. ma wspierać organizacje pożytku publicznego. Na co dokładnie idą nasze pieniądze?
Organizacje działają w bardzo wielu obszarach: od kultury, przez sprawy socjalne, edukację, rozwój, ekologię, po sprawy obronności i bezpieczeństwa. Zatem każdy znajdzie cel, który jest mu szczególnie bliski.
1 proc. jest pomyślany dla tych, którzy ufają współobywatelom. Można przecież oddać go do budżetu, jak pozostałe 99 proc. podatku. Można jednak zdecydować, że organizacja działająca w naszej okolicy zrobi z nich lepszy użytek niż fiskus. Jest to ważne przede wszystkim dla tych z nas, którzy chcą widzieć lokalne efekty wydawania publicznych pieniędzy. Wtedy też przez różne działania wspartych organizacji, jak stypendia, wypoczynek letni dzieci, opieka nad zwierzętami, organizacja imprez kulturalnych, 1 proc. może szybko do nas wrócić.
Czy opłaca się przekazać np. 10 zł podatku, bo taki podatnikowi wychodzi z zeznania?
Warto uświadomić sobie, że przy mechanizmie 1 proc. działa efekt skali. Nie ma zatem takiej kwoty, której nie warto byłoby przekazać. Bo jeśli 100 osób przekaże nawet po 10 zł, to już ten 1 tys. zł może zrobić różnicę w jakości działań organizacji.
Niektórzy podatnicy mają upatrzoną organizację, której przekazują 1 proc. od lat. Inni co roku wspierają inny cel. Obojętnie, do której grupy się należy, warto sprawdzić, czy upatrzona przez nas organizacja jest uprawniona do otrzymania 1 proc. podatku za 2010 rok. Stosowny wykaz przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej znajduje się na stronie www.pozytek.gov.pl.
Na co zwrócić uwagę, wypełniając w zeznaniu rubrykę z 1 proc.?
W tym roku nastąpiła pewna zmiana, jeżeli chodzi o to, jakie informacje należy wpisać do formularza PIT. Wypełniając zeznanie za rok 2010, wpisujemy numer, pod jakim organizacja jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz kwotę, jaką przekazujemy – mniejszą lub równą 1 proc. należnego podatku dochodowego. Zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół. Numer KRS znajdziemy w wykazie MPiPS oraz np. w bazie organizacji portalu Ngo.pl. Nazwy organizacji nie wpisujemy.