Przedsiębiorca, który zmieni powierzchnię składu podatkowego w kwietniu, nie zapłaci wyższego podatku akcyzowego od biokomponentów w maju.
Od 1 maja 2011 r. zostaną podwyższone stawki podatku akcyzowego dla benzyn silnikowych, olejów napędowych zawierających biokomponenty oraz dla samych biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Ustawodawca likwiduje ulgi akcyzowe z tytułu zawartości biokomponentów w paliwach. Jednocześnie od 1 maja, jednak nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia zgody Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem, do 31 grudnia 2011 r. wprowadzono ulgi akcyzowe dla benzyn i paliw zawierających powyżej 80 proc. biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa.
– Prawdopodobnie zgoda Komisji nie zostanie wydana do końca kwietnia, gdyż jej negocjowanie jest procesem długotrwałym, co oznacza, że ulgi nie wejdą w życie – przestrzega Dominika Cabaj, dyrektor w DLA Piper Wiater.
Ekspertka dodaje, że Komisja Europejska zgodziła się na wyłączenie z opłaty paliwowej biokomponentów, ale też tylko do końca kwietnia. Oznacza to, że po tym terminie przedsiębiorcy, którzy nie będą płacić opłaty paliwowej od biokomponentów (estrów) przeznaczonych do napędu, będą zmuszeni do zwrotu należnych kwot (brak opłaty może zostać uznany za niedozwoloną pomoc publiczną).
W związku z możliwością drastycznego wzrostu podatków przedsiębiorcy próbują znaleźć sposób na zminimalizowana wysokości zobowiązania podatkowego. Jednym z pomysłów jest zapłata podatku akcyzowego przed 1 maja 2011 r. za możliwie największą ilość paliwa.
Biorąc pod uwagę, że zobowiązanie podatkowe w akcyzie powstanie przed 1 maja, paliwo zostanie obciążone podatkiem wyliczonym według starych, niższych stawek.
– Jest to możliwe, gdy towar zostanie wyprowadzony poza skład podatkowy i przemieszczony do zbiorników, które nie stanowią składu – tłumaczy Dominika Cabaj.
Niestety miejsc, gdzie można przetrzymywać paliwo, jest niewiele. Innym pomysłem jest wyłączenie zbiorników ze składu podatkowego. W takim przypadku na zmniejszenie składu powinien zgodzić się naczelnik urzędu celnego. Eksperci ostrzegają, że w przypadku gdy w krótkim okresie złożymy ponowny wniosek o dołączenie wcześniej wyłącznych zbiorników do składu, organy podatkowe mogą zakwestionować zasadność takich działań. Mogą uznać, że te czynności zostały dokonane tylko w celu zmniejszenia zobowiązania podatkowego.
Jednak Mariusz Ziarnowski z Izby Celnej w Toruniu uspokaja, że celnicy nie będą kwestionować zmniejszania powierzchni składów podatkowych i późniejszego ich rozszerzania, ponieważ brak jest podstaw do ścigania tego typu zachowań.
Beata Zapolska z Izby Celnej w Rzepinie potwierdza, że jeżeli wyroby zostaną wyprowadzone ze składu przed podwyżką akcyzy, nie ma możliwości domagania się dopłaty kwoty należnej.