Konieczność opodatkowania przed polskim fiskusem dochodów zagranicznych zależy od tego, gdzie podatnik ma rezydencję podatkową. Gdy jest ona w Polsce, tu trzeba wykazywać wszystkie światowe dochody.

Czy rentę z Niemiec trzeba opodatkować

Podatniczka pobiera z Niemiec rentę wdowią oraz rentę sierocą przyznaną jej małoletniemu synowi. Jej mąż i ojciec dziecka zginął w czasie pracy w Niemczech. Świadczenia zostały przyznane podatniczce na podstawie par. 63 ust. 1 kodeksu socjalnego SGB VII, tj. renta z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych w Niemczech. Czy kwoty te są opodatkowane w Polsce?Reklama

Czy dochody cypryjskie będą objęte PIT

Podatnik będzie otrzymywał wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce mającej siedzibę na Cyprze. Miejsce zamieszkania ma w Polsce. Czy zarobki cypryjskie zainteresują polskiego fiskusa?

Czy rozliczenie zależy od ośrodka życia

Polski podatnik jest zatrudniony w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce na podstawie umowy o pracę. Jego pracodawca należy do międzynarodowej grupy, która w Dubaju posiada centralę obsługującą kraje Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) oraz Arabię Saudyjską (AS). 1 lutego 2010 r. podatnik został oddelegowany do pracy w ZEA i AS na rok, tj. do 31 stycznia 2011 r. Podczas oddelegowania wykonywał pracę wyłącznie w ZEA i AS. W okresie oddelegowania wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ZEA i AS stanowi jego główne źródło przychodu. W trakcie oddelegowania podatnikowi towarzyszyła jego żona. Czy w czasie oddelegowania podatnik zmienia rezydencję podatkową?

Czy sprawdzane są powiązania osobiste

Podatnik przeniósł ośrodek interesów życiowych do Omanu. W państwie tym od 2004 roku mieszka i pracuje. Za granicą przebywa wraz z żoną i dziećmi. Żona zamierza podjąć tam zatrudnienie, młodszy syn uczęszcza do przedszkola, natomiast starsze z dzieci do tamtejszej placówki edukacyjno-wychowawczej. Na terytorium Omanu podatnik wynajmuje dom i przewiduje nabycie nieruchomości na własność. W Polsce nie posiada żadnej nieruchomości, składników majątkowych o istotnej wartości (np. samochodu), nie prowadzi działalności, jak również nie posiada udziałów (akcji) w spółkach prowadzących swoją działalność w Polsce. Czy dla rozliczeń podatkowych ważne są powiązania osobiste i gospodarcze podatnika?

Czy w PIT-11 znajdą się dochody zwolnione

Firma oddelegowuje swoich pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii w celu wykonywania pracy na rzecz spółki brytyjskiej. Wypłacane wynagrodzenie jest zwolnione z polskiego PIT dzięki stosowaniu metody wyłączenia z progresją w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Pracownicy ci podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Czy w informacji PIT-11 spółka musi zawrzeć dane o dochodach zwolnionych z podatku?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo opodatkować dochody uzyskane za granicą.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.