Jakie zasady muszą stosować przedsiębiorcy po zmianie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

● Czy zniknie zabezpieczenie

Nie. Od 1 kwietnia 2011 r. zniesiony został obowiązek składania zabezpieczenia przez importerów, którzy rozliczają VAT na uproszczonych zasadach, tj. w deklaracji podatkowej. Na podatników nałożono jednak inny obowiązek. Muszą oni przedstawiać organowi celnemu dokumenty potwierdzające rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Jeżeli podatnik nie dopełni tego obowiązku, utraci prawo do rozliczania podatku z tytułu importu towarów w odniesieniu do tej kwoty podatku, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. W konsekwencji będzie musiał zapłacić kwotę podatku wraz z odsetkami. Dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł odebrać podatnikowi na okres 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku w sposób uproszczony.