Obecnie Ministerstwo Finansów zachęca wszystkich podatników by deklaracje podatkowe, składali przez internet. Podatnicy coraz częściej decydują się na tę formę rozliczenia. Jednak funkcjonariusze celni obawiają się, że skladając e-PIT, nie będą mogli wywiązać się z obowiązków nałożonych na nich przez ustawę o Służbie Celnej. Jednak – jak zapewnia Ministerstwo Finansów – celnicy nie mają się czego obawiać.

Zgodnie z art. 123 ust. 3 o Służbie Celnej (Dz.U. z 2009 roku nr 168, poz. 1323) funkcjonariusz celny jest zobowiązany corocznie, w terminie do 15 maja, składać oświadczenia o stanie majątkowym wraz z załącznikiem – kserokopią zeznania o wysokości dochodu funkcjonariusza w roku podatkowym i jego korekt.

– W przepisie mowa jest o kserokopii, a ja składając zeznanie internetowo, posiadam tylko wydruk – czytamy w pytaniu skierowanym do „DGP”.

Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów uspokaja, że twórcy programu przewidzieli, że podatnicy będą potrzebować kopii zeznania podatkowego, dlatego m.in. wprowadzili opcje urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

– Do zeznania majątkowego należy dołączyć wydrukowaną z programu e-deklaracje i dołączyć do niej UPO. Tak samo jest w przypadku dokonywania korekt. Do każdej korekty podatnik otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – tłumaczy Sylwia Stelmachowska.

Jeżeli podatnik dokonuje korekt, powinien złożyć je razem z urzędowym poświadczeniem odbioru. W dodatku wystarczy złożenie wydruku, a nie jego kopii.