Jeśli składający zeznanie roczne za 2010 rok przez internet zrobi literówkę w imieniu lub wpisze błędny format daty, to nie będzie mógł wysłać e-PIT.
Wypełniając zeznanie papierowe podatnik nie zastanawia się, czy wpisując liczby powinien wstawić kropkę, czy przecinek. Nie ma to znaczenia. W rozliczeniach przez internet jest inaczej. Co więcej, jeśli podatnik nie będzie stosował się do przyjętych zasad wypełniania formularzy, to nie będzie miał możliwości wysłania zeznania przez internet. System takiego druku nie przyjmie.
Ernest Frankowski, doradca podatkowy w Deloitte, zwraca uwagę, aby podatnicy wypełniający interaktywne formularze obliczyli kwoty podatku najlepiej w innych programach, które są do tego przeznaczone. W e-PIT formularz podpowiada pewne możliwości, jednak podatnik musi być pewny, że wpisuje poprawne kwoty.
Specyfika formularzy interaktywnych wymaga również rozdzielania złotych od groszy z zastosowaniem kropki, a nie przecinka. Podatnicy powinni też uważać na NIP. Często zdarza się, że zamiast swojego NIP wpisują numer pracodawcy.
Kolejnym błędem, który trzeba usunąć, jest literówka, np. w imieniu.
Podatnicy muszą również uważać przy wpisywaniu daty. Najpierw wpisujemy dzień, następnie miesiąc, a na końcu rok.
We wszystkich sytuacjach system e-PIT zwróci podatnikowi komunikat następującej treści „status dokumentu 414 – Weryfikacja negatywna – błąd danych identyfikacyjnych”. Podatnik musi poprawić te błędy.
Podatnicy muszą również pamiętać, że gdy za 2009 rok nie składali zeznania, w polu danych autoryzacyjnych należy wpisać zero („0”). System jest skonstruowany w ten sposób, aby przyjąć takie e-zeznanie.