Podatnik otrzymał faktury od kontrahenta. Część świadczeń wyszczególnionych na fakturze nie zostanie jednak wykonana.

– Czy można odliczyć podatek naliczony z takich faktur – pyta pan Jan z Rzeszowa.

Artykuł 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) określa, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności.

Jak tłumaczy Mikołaj Jabłoński, ekspert podatkowy w Kancelarii Skoczyński Wachowiak Strykowski, przepis ten w sposób jednoznaczny wskazuje, jak należy dokonywać odliczenia VAT naliczonego z faktur VAT „częściowo pustych” (obejmujących świadczenia faktycznie wykonane lub takie, które wykonane będą oraz świadczenia, które nie są i nie będą wykonane).

– W takich przypadkach faktura VAT stanowić będzie podstawę odliczenia VAT naliczonego, ale jedynie w części dotyczącej świadczeń faktycznie wykonanych lub tych, które będą wykonane – dodaje ekspert.

Odnosząc to do obowiązku realizacji zasady neutralności VAT, to w przypadku gdy faktura VAT zostałaby wystawiona dla czynności, które faktycznie nie zostały wykonane (tzw. faktura pusta), to nie powstałby również VAT naliczony, który mógłby podlegać odliczeniu.

Zatem, jak wskazuje Mikołaj Jabłoński, podatnik-nabywca, który posiada fakturę VAT za czynności, z których tylko część była fikcyjna, będzie mógł odliczyć podatek naliczony wykazany w takiej fakturze VAT w części, w jakiej podatek naliczony wynika z czynności faktycznie zrealizowanych. Oznacza to, że „częściowo pusta faktura” nie wyłącza całkowicie możliwości odliczenia VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).