Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, jak podatkowo traktować zwrot wydatków dla przedstawicieli handlowych. W analizowanej przez izbę sprawie w trakcie wykonywania pracy zatrudnieni przedstawiciele handlowi ponoszą wydatki związane z wykonywaniem określonych czynności (zadań) w imieniu i na rzecz spółki. Następnie firma zwraca im te koszty.

Według stołecznej izby zwrotu wydatków poniesionych przez przedstawicieli handlowych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych wynikających z umowy o pracę spółka nie powinna traktować jako przychodu ze stosunku pracy oraz nie pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki na PIT.

Sposób rozliczenia wydatków spółki z tytułu tych świadczeń nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego po stronie pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 marca 2011 r. (nr IPPB2/415-3/11-4/AS).