Jeśli podatnik w zeznaniu rocznym wykaże nadpłatę podatku, to urząd zwróci mu pieniądze w ciągu trzech miesięcy. Wysyłając e-PIT, nadpłatę można dostać nawet w kilka dni.
Rozliczenia elektroniczne to podwójna korzyść dla podatników. Po pierwsze można rozliczyć się z fiskusem, nie wychodząc z domu. Po drugie podatnicy, którzy mają nadpłatę do zwrotu, mogą otrzymać pieniądze szybciej niż przy tradycyjnych rozliczeniach.
Jak wyjaśnia Maciej Koniuszewski z Izby Skarbowej w Szczecinie, zarówno w przypadku rozliczeń papierowych, jak i elektronicznych obowiązują te same przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Zgodnie z nimi urząd skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaty podatku.
– W przypadkach niewymagających dodatkowych kontroli zeznania składane przez internet weryfikowane są bez zwłoki i zwrotu nadpłaty można się spodziewać już po paru dniach – przyznaje Maciej Koniuszewski.
W przypadku e-PIT dane wykazane w formularzu podatkowym trafiają bowiem bezpośrednio do systemu komputerowego, co znaczenie skraca proces rozliczenia po stronie urzędu.
Osoby korzystające z dobrodziejstw e-PIT muszą również pamiętać o obowiązkach. Chodzi przede wszystkim o przechowywanie dokumentacji podatkowej, czyli formularza złożonego drogą elektroniczną oraz dokumentów, które potwierdzają wypełnienie obowiązku rozliczenia z fiskusem.
Jak wyjaśnia Monika Ławnicka, starszy konsultant w Accreo Taxand, podatnicy muszą pamiętać, że jedynie urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) jest dowodem potwierdzającym złożenie deklaracji drogą elektroniczną.
– Na wypadek późniejszych kontaktów z urzędem skarbowym warto jest więc przechowywać to potwierdzenie wraz z kopią deklaracji – stwierdza Monika Ławnicka.
Wyjaśnijmy, że zeznanie roczne oraz UPO należy przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik złożył zeznanie. W praktyce urzędowe potwierdzenia odbioru i kopie e-PIT złożonych za 2010 rok będzie można wyrzucić dopiero 1 stycznia 2017 r.
Jeśli podatnik wysłał e-PIT, ale nie otrzymał w ciągu 24 godzin UPO, powinien sprawdzić, czy wszystkie dane w formularzu są poprawne i wysłać zeznanie ponownie. Dopiero po otrzymaniu UPO podatnik będzie miał pewność, że złożył zeznanie roczne.
Ważne!
Kopię e-PIT oraz urzędowe potwierdzenie odbioru podatnik musi przechowywać przez ponad pięć lat