Rejestracji działalności gospodarczej oraz wyboru formy opodatkowania będzie można dokonać w jednym wniosku składanym do urzędu gminy lub urzędu skarbowego.
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie można złożyć w urzędzie gminy albo urzędzie skarbowym. Jednocześnie przedsiębiorca będzie mógł dokonać wyboru szczególnej formy opodatkowania PIT czy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który wprowadza takie ułatwienia.
Magdalena Pancewicz, dyrektor departamentu podatków bezpośrednich ECDDP, wskazuje, że projektowane zmiany są uzupełnieniem tych wprowadzonych w 2009 r. i określanych mianem procedury jednego okienka.