Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) będzie można złożyć w urzędzie gminy albo urzędzie skarbowym. Jednocześnie przedsiębiorca będzie mógł dokonać wyboru szczególnej formy opodatkowania PIT czy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który wprowadza takie ułatwienia.

Magdalena Pancewicz, dyrektor departamentu podatków bezpośrednich ECDDP, wskazuje, że projektowane zmiany są uzupełnieniem tych wprowadzonych w 2009 r. i określanych mianem procedury jednego okienka.

– Jednak tamta zmiana nie była aż tak rewolucyjna, jak zakładali jej twórcy, gdyż przy wyborze uproszczonej formy opodatkowania PIT przedsiębiorca odwiedzić jeszcze urząd skarbowy – mówi Magdalena Pancewicz.

W ocenie naszej rozmówczyni przeniesienie tzw. jednego okienka z urzędów gmin także do urzędów skarbowych jest dobrym pomysłem, podobnie jak umożliwienie jednoczesnego dokonania wyboru formy opodatkowania niezależnie od tego, czy podatnik będzie rejestrował działalność gospodarczą w urzędzie gminy, czy w urzędzie skarbowym.

– Nie ulega wątpliwości, że większość spraw podatników rozpoczynających działalność gospodarczą skupiała się do tej pory w urzędach skarbowych, natomiast największą bolączką była trwająca zbyt długo wymiana korespondencji między urzędnikami gminnymi a skarbowymi – komentuje Magdalena Pancewicz.

Wraz z przyjęciem nowych przepisów przedsiębiorca będzie krócej czekał na formalną rejestrację dla celów podatkowych.