Wydatki remontowe na dom wykorzystywany w prowadzonej firmie, które przywracają jego stan pierwotny, mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jakie są możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na prace remontowe budynku mieszkalnego.
Dla rozliczeń podatkowych rozstrzygające znaczenie ma charakter prac wykonanych w budynku.
Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie (adaptację) środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów. Natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełnienia innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.
Skoro przeprowadzone przez podatnika prace mają na celu przywrócenie stanu pierwotnego budynku mieszkalnego, a w wyniku ich wykonania nie nastąpi ulepszenie środka trwałego, to wydatki poniesione na remont będą mogły być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w dacie ich poniesienia.
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 marca 2011 r. (nr IPPB1/415-1132/10-4/JB).