"Stwierdzono przypadki, w których komercyjne oprogramowanie błędnie przekazuje zeznania do systemu testowego Ministerstwa Finansów" - ostrzega resort finansów w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

MF wyjaśnia, że w takich przypadkach otrzymane tzw. Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z systemu testowego nie oznacza przyjęcia zeznania do urzędu i nie jest traktowane przez organy podatkowe jako przyjęcie dokumentu do rozliczenia.

Resort podkreśla, że ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, błędy i skutki związane z korzystaniem z oprogramowania firm komercyjnych.

Jednocześnie MF przypomina, że na stronie www.e-deklaracje.mf.gov.pl znajdują się niezbędne informacje oraz oprogramowanie do przesyłania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną autoryzowane przez resort finansów. Można je pobrać również za pośrednictwem serwisu dotyczącego rozliczeń rocznych www.szybkipit.pl

"W trosce o jakość i bezpieczeństwo danych podatników rekomendujemy wykorzystanie do składania zeznań rocznych bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego wyłącznie oprogramowania udostępnionego na stronie systemu e-Deklaracje" - dodaje ministerstwo.

Ministerstwo poinformowało jednocześnie, że 7 kwietnia w godzinach od 10-13 eksperci z resortu będą odpowiadać na pytania podatników.

Pod telefonem 22 694 34 34 będzie można uzyskać informacje na temat ulg, rozliczeń małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Numer 22 694 33 33 będzie zarezerwowany dla informacji o działalności gospodarczej, najmie, sprzedaży nieruchomości, a 22 694 55 88 dla porad dotyczących opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych. Osoby, które chcą rozwiać wątpliwości związane z opodatkowaniem dochodów uzyskanych za granicą, powinny wybrać numer 22 694 37 37.

Kolejny, podobny dyżur MF planuje 14 kwietnia.