Stawka 7-proc. VAT (obecnie 8 proc.) zdaniem senatorów powinna dotyczyć nie wszystkich wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych, ale tylko tych, których data minimalnej trwałości albo przydatności do spożycia nie przekracza 45 dni. Senat przyjął również tzw. poprawkę konną, zgodnie z którą 5-proc. stawką ma być objęty owies.

Inne poprawki Senatu dotyczą stosowania zerowej stawki dla usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym lub transportem wewnątrzwspólnotowym (obsługa statków i ładunek).

Obecna nowelizacja VAT reguluje również zwolnienie z podatku dla usług medycznych oraz uznaje za dostawę towarów nieodpłatne przekazanie.

Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, wspólnik w KNDP, zwraca uwagę, że ta nowela VAT wprowadza instytucję nazywaną komisem usług. Dotyczy to podmiotu, który we własnym imieniu bierze udział w świadczeniu usług na rzecz osoby trzeciej. Jednak jego zdaniem jeśli podmiot taki nabywa i świadczy te same usługi, to w tej sytuacji nie powinno dochodzić do zmiany opodatkowania tych usług.

Teraz ustawa zostanie rozpatrzona przez Sejm. Ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia.