Sejmowa komisja finansów zgodziła w czwartek m.in. na to, by ciastka, których termin minimalnej trwałości nie przekracza 45 dni, zostały objęte 8-proc. stawką VAT. Komisja opowiedziała się za przyjęciem wszystkich 9 poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o VAT.

Większość poprawek senackich doprecyzowuje przepisy i ma charakter legislacyjny, jednak wśród nich znalazły się także propozycje zmian merytorycznych. Zgodnie z jedną z poprawek, 8-proc. stawką podatku zostaną objęte "wyroby ciastkarskie i ciastka świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni".

Zgodnie z wprowadzoną w 2010 r. zmianą, z 8-proc. stawki mogą korzystać producenci ciastek, których termin nie przekracza 14 dni. Według Senatu, ograniczenie to przyjęto zbyt pochopnie.

Obecny na posiedzeniu wiceminister finansów Maciej Grabowski powiedział, że zmiana oznacza rozszerzenie katalogu produktów objętych preferencyjną stawką, jednak pozytywnie wpłynie na konkurencję na rynku. "Wiele małych firm produkuje ciastka, których termin do spożycia musi przekraczać miesiąc, np. ze względów dystrybucyjnych" - zwrócił uwagę.

Reklama

Poza tym Senat zaproponował poprawkę rozszerzającą zakres usług portowych objętych zerowym VAT-em. Zgodnie z nią objęte zerową stawką będą m.in. usługi portowe związane z transportem międzynarodowym towarów oraz usługi portowe żeglugi śródlądowej związane z transportem międzynarodowym towarów.

"Zmiana Senatu jest satysfakcjonująca, idzie w dobrym kierunku. Tylko podziękować" - ocenił Wiesław Rygiel z PSL, który podczas prac w Sejmie nad ustawą walczył o wprowadzenie zerowej stawki na usługi portowe, np. składowania towarów.

Reklama

Ponadto Senat zdecydował, by 5 proc. stawka dotycząca zbóż, w tym pszenicy czy jęczmienia, objęła także owies. Zdaniem Senatu, owies mieści się w kategorii produktów o charakterze podstawowym lub wrażliwym społecznie, które są opodatkowane obniżoną stawką.

Głosowanie senackich poprawek odbędzie się w piątek.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o VAT przewiduje m.in. wzrost z 8 proc. do 23 proc. VAT na ubranka niemowlęce i obuwie dziecięce. Konieczność podniesienia VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dla dzieci jest konsekwencją wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który w październiku 2010 r. orzekł, że Polska ma zaprzestać stosowania preferencyjnej stawki VAT na te towary - obecnie jest to 8 proc. - i obłożyć je stawką podstawową - 23 proc. ETS uznał, że nasze przepisy są sprzeczne z regulacjami unijnymi.

Rząd zaproponował pierwotnie, by wzrost podatku nastąpił 1 lutego 2011 r., ale sejmowa komisja finansów wprowadziła do projektu poprawkę Marka Wikińskiego z SLD, która zmieniła ten termin na 1 stycznia 2012 r.

Ponadto nowelizacja zakłada, że utrzymane zostanie zwolnienie z VAT pakietów medycznych fundowanych przez firmy swoim pracownikom. Zmiana przesądza także, że ze zwolnienia nadal będą korzystać usługi tzw. opieki paliatywnej (nad osobami śmiertelnie chorymi).Ustawa przewiduje także zmiany działań marketingowych, w ramach których przekazywane są nieodpłatnie towary kontrahentom lub konsumentom. Przekazanie gadżetów, prezentów świątecznych, wygranych w konkursach będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia podatku przez podmiot wydający. Zwolnione z VAT pozostaną towary o wartości do 10 zł lub 100 zł w przypadku, gdy prowadzona jest dokładna ewidencja świadczeń na rzecz danej osoby.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 kwietnia 2011 r. Przepisy przesuwające kompetencje dotyczące dopuszczenia do obrotu kas fiskalnych z Ministerstwa Finansów na Główny Urząd Miar wejdą w życie 1 września 2011 r., a podwyżka VAT na artykuły dziecięce 1 stycznia 2012 r.