PROJEKT

Od 1 stycznia 2011 r. ustawodawca przypisał różne stawki VAT dla pieczywa, w zależności od terminu jego przydatności do spożycia. Jeżeli nie przekracza on 14 dni, stawka VAT wynosi 5 proc. Przy dłuższej trwałości chleba podatek wynosi 23 proc. Od kwietnia będzie to 8 proc., zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, który czeka na sejmowe głosowanie. Jednocześnie Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 19881/ 11) poinformowało, że przyjęcie tej zmiany będzie oznaczać powrót w przypadku pieczywa świeżego, którego data minimalnej trwałości przekracza 14 dni, do zakresu stosowania stawki wynikającej z załącznika nr 3 do ustawy o VAT, jaki obowiązywał do końca ubiegłego roku.

Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, obecnie na podstawie załącznika nr 10 do ustawy o VAT, stawką 5 proc. objęte jest pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni (PKWiU 10.71.11.0). Jednocześnie na podstawie załącznika nr 3 stawka 8 proc. dotyczy pieczywa spełniającego te same kryteria. Jednak do takiego chleba zastosowanie ma niższa stawka 5 proc. VAT.

Natomiast w przypadku pieczywa świeżego, którego data minimalnej trwałości, oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami, przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia termin ten również przekracza 14 dni, trzeba stosować 23-proc. stawkę VAT.

Odejście od terminu 14-dniowego będzie prowadzić do objęcia preferencyjną 8-proc. stawką VAT pieczywa świeżego, niezależnie od terminu jego przydatności określonego na opakowaniu. Terminy przydatności do spożycia lub trwałości definiuje ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.).

– Jako przykład wskazać można na pieczywo mrożone, które ma termin przydatności dłuższy niż 14 dni, a dopiero po rozmrożeniu ten okres ulega skróceniu, co prowadzi do wątpliwości podatników, jaką stawkę należy stosować – wskazuje Krzysztof Biernacki.

Po nowelizacji pieczywo takie powinno zostać objęte 8-proc. VAT. Zdaniem naszego rozmówcy analogiczna zmiana powinna być wprowadzona w stosunku do np. wyrobów ciastkarskich.

Ważne!

Nowelizacja ustawy o VAT dotyczy wyłącznie stawki 8 proc. w załączniku nr 3, który obejmie pieczywo świeże (PKWiU 10.71.11.0), bez sprecyzowania terminu jego przydatności do spożycia