Zabiegi in vitro związane są z procesem leczenia niepłodności. Mieszczą się więc w zakresie zwolnienia z VAT, o ile są wykonywane przez ZOZ-y lub osoby wykonujące zawody medyczne.
Od początku roku usługi zwolnione z VAT są definiowane w sposób opisowy, bez odwoływania się do klasyfikacji statystycznej. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 20328/11) w przypadku usług medycznych skutkuje to opodatkowaniem 23-proc. stawką takich usług, jak opieka paliatywna, operacje plastyczne czy zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. Według Ministerstwa Finansów twierdzenie to jest nieprawdziwe.
Opieka paliatywna, świadczona przez zakłady opieki zdrowotnej, którymi są również hospicja, a także przez lekarzy, pielęgniarki, osoby wykonujące inne zawody medyczne oraz psychologów, jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Również zabiegi in vitro, które związane są z procesem leczenia niepłodności, mieszczą się w zakresie zwolnienia, o ile są wykonywane przez ZOZ lub przez osoby wykonujące zawody medyczne. To samo dotyczy usług rehabilitacji, a także operacji plastycznych, jeśli służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia (i jeśli są wykonywane przez wymienione podmioty).