Określone zostaną zasady stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych przez podatników przejmujących majątek innych podmiotów przez połączenie lub podział. Dziś w Sejmie ma się odbyć pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o CIT, który wprowadza takie rozwiązania.

Podmioty powstałe z podziału lub połączenia oraz podmioty, które przejęły całość lub część innego podmiotu, będą mogły zrezygnować z metody rachunkowej ustalania różnic kursowych niezależnie od upływu czasu stosowania tej metody (przez podmiot przejmowany lub dzielony). Warunkiem będzie pisemne zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji w terminie 30 dni od daty połączenia lub podziału.

Marcin Szyguła, młodszy menedżer w Mazars Audyt, ocenia pozytywnie te zmiany.

– Do tej pory przepisy nie regulowały tej kwestii. Nowelizacja zminimalizuje powstające problemy interpretacyjne oraz wynikające z tego ryzyko – wskazuje Marcin Szyguła.

Zdaniem eksperta przedsiębiorca już na etapie decyzji o połączeniu lub podziale powinien dokonać wstępnej analizy dotyczącej wyboru metody liczenia różnic kursowych.

– W przeciwnym razie 30-dniowy termin na wybór odpowiedniej metody może się okazać zbyt krótki na analizę i podjęcie decyzji – ostrzega Marcin Szyguła.

Projekt zakłada również rezygnację z uznania, że dochód ze zbycia akcji w celu umorzenia jest dochodem z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej i przyjęcie, że jest to dochód ze zbycia papierów wartościowych. Jednak taką zmianę wprowadziła już ustawa z 25 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 226, poz. 1478), która obowiązuje od 1 stycznia.