Loterie fantowe mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia i zgodnie z zatwierdzonym regulaminem. Osoby pełniące funkcję lub zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek nadzorowania m.in. loterii fantowej, zobowiązane są mieć świadectwo zawodowe. Wszystkie te wymogi mają zastosowanie do loterii organizowanych np. przez kościelne osoby prawne na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (20145/11) odniosło się do postulatu uproszczenia w takich wypadkach procedury organizowania loterii.

Resort poinformował, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych zakłada, że osoby nadzorujące i bezpośrednio prowadzące loterię fantową, w której pula nagród nie przekracza równowartości ustalonej kwoty bazowej, nie będą musiały uzyskiwać świadectwa zawodowego. Wymagane będzie jedynie dołączenie do wniosku o udzielenie zezwolenia oświadczenia o znajomości przepisów w zakresie loterii fantowych. Wynika to z tego, że w przypadku loterii fantowej o niskiej łącznej wartości wygranych organizowanych np. przez szkoły, parafie, domy dziecka, wymóg uzyskiwania świadectwa zawodowego dla organizatora tego rodzaju okazjonalnej loterii jest znacznym utrudnieniem.

Dodatkowo opłata za zezwolenie na urządzanie loterii fantowej, w której wartość puli wygranych nie przekracza wysokości ustalonej kwoty bazowej, zostanie obniżona do 5 proc. kwoty bazowej. W takim wypadku opłata powinna być dostosowana do możliwości płatniczych organizatora loterii i pełnić funkcję bardziej rejestracyjną niż fiskalną. MF nie przewiduje generalnego zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia na urządzanie loterii przez małe organizacje pożytku publicznego lub organizacje kościelne.