Organizator konkursu powinien pobrać 10-proc. podatek od właściciela zwierzęcia, które wygrało nagrodę rzeczową lub pieniężną.
Podatnik jest posiadaczem psa rzadkiej rasy, który bierze udział w konkursach piękności i wygrywa nagrody zarówno rzeczowe, jak i pieniężne.
– Czy te wygrane mojego psa są opodatkowane – pyta pani Klaudia z Krakowa.
Wygrane w konkursach są opodatkowane podatkiem dochodowym. Różny jednak może być charakter opodatkowania w zależności od statusu osoby otrzymującej nagrodę.
Wartość nagród uzyskanych w konkursach przez osoby fizyczne podlega podatkowi ryczałtowemu w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody, co wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
– Jeśli w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe, podatnik zobowiązany jest do wyliczenia rynkowej wartości takiej nagrody stanowiącej podstawę opodatkowania – tłumaczy Jacek Kalinowski, doradca podatkowy z kancelarii P.J. Sowisło & Tobolewski.
Konkursy piękności zwierząt (także wyścigi koni) nie zostaną niestety objęte zakresem zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, które przewidziane jest dla konkursów ogłaszanych w mediach czy konkursów w dziedzinie kultury, nauki czy sztuki i obejmują wartość nagrody do wysokości 760 zł. Tylko nagroda wygrana przez osobę fizyczną do kwoty 760 zł podlega zwolnieniu z podatku dochodowego.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (np. hodowla psów rasowych) reguły opodatkowania mogą być o tyle odmienne, iż wartość otrzymanych nagród może być potraktowana przez organy podatkowe jako przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Otrzymana nagroda może być zatem opodatkowana według zasad, które podatnik stosuje przy uzyskaniu dochodu z prowadzonej działalności.
– Zastrzeżenie to nie dotyczy działalności rolniczej, której zakres został szczegółowo zdefiniowany w ustawie o PIT – uściśla Jacek Kalinowski.
Osoby nieprowadzące jakiejkolwiek działalności oraz osoby prowadzące działalność rolniczą będą opodatkowane zryczałtowanym 10-proc. podatkiem.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).