Pracodawca powinien do końca lutego wystawić PIT-11 również dla pracowników, którzy zmarli w trakcie 2010 r. Informacja ta powinna trafić do rodziny pracownika.
Wraz ze śmiercią pracownika stosunek pracy wygasa. Niemniej jednak – jak podkreśla Rafał Sidorowicz, młodszy konsultant, doradca podatkowy w MDDP – nie wygasają zobowiązania pracodawcy w zakresie prawa pracy oraz obowiązków podatkowych, w tym wystawienia w ustawowym terminie PIT-11 (informacja o wysokości uzyskanych dochodów i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).
– Prawo do należnego, lecz niewypłaconego wynagrodzenia zmarłego pracownika przechodzi na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej – zauważa Rafał Sidorowicz.
Ekspert dodaje, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych przychód osiągnięty przez uprawnioną osobę w związku z prawem do wypłaty świadczeń przysługujących zmarłemu pracownikowi stanowi dla niego przychód z praw majątkowych.
– Pracodawca będzie zobowiązany do wystawienia PIT-11 na zmarłego pracownika, gdzie wskaże otrzymany przez niego dochód ze stosunku pracy, jak również na osobę, która otrzymała niewypłacone wcześniej wynagrodzenie, podając odpowiednie kwoty w rubrykach przeznaczonych dla przychodów z praw majątkowych – podpowiada Rafał Sidorowicz.
W tym drugim przypadku – jak zastrzega nasz rozmówca – należy pamiętać, że wynagrodzenie wypłacone członkom rodziny zmarłego nie podlega obciążeniom składkami ZUS, a jednocześnie przy poborze zaliczki nie można zastosować pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz potrącenia odpowiedniej kwoty zmniejszającej podatek.
Przypomnijmy, że płatnicy mieli obowiązek wystawienia informacji PIT-11 za 2010 r. do poniedziałku 28 lutego 2011 r. Jeśli tego nie zrobili w stosunku do zmarłych pracowników, powinni dopełnić tego obowiązku jak najszybciej. PIT-11 musi trafić do rodziny podatnika i właściwego dla niego urzędu skarbowego.