Obecnie obowiązuje system obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z udziałem biokomponentów oraz dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa przeznaczone do napędu silników spalinowych. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20299/11) wyjaśniło powody likwidacji od 1 maja ulgi akcyzowej. Wsparcie rynku biokomponentów oraz paliw silnikowych z udziałem biokomponentów w postaci ulg w akcyzie stanowi pomoc publiczną, której stosowanie wymaga zgody Komisji Europejskiej. Ograniczyła ona termin obowiązywania ulg do końca kwietnia 2011 r.

Resort poinformował, że w okresie od 1 maja 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obniżone stawki akcyzy będzie można stosować do paliw silnikowych zawierających powyżej 80 proc. biokomponentów oraz do biokomponentów stanowiących samoistne paliwa – w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji KE o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tym przepisie ze wspólnym rynkiem.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, stosowana obecnie pomoc publiczna nie ma znaczącego wpływu na cenę hurtową paliw z dodatkiem biokomponentów. Ceny wprowadzanych do obrotu paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów do 5 proc. nie różnią się od cen paliw bez biokomponentów. Rezygnacja z obniżonych stawek akcyzy dla paliw silnikowych z zawartością biokomponentów spowoduje realny wzrost wpływów do budżetu szacowany na ok. 1497,1 mln zł rocznie. Przedsiębiorcy koszty podwyżki akcyzy będą przerzucać w cenie na konsumentów. Przykładowo w przypadku benzyny z zawartością 5 proc. bioetanolu wzrost cen wynikający z braku obniżonej stawki akcyzy może wynieść ok. 0,10 zł za 1 litr z VAT, natomiast w przypadku oleju napędowego z zawartością 5 proc. estru wzrost ten powinien oscylować na poziomie ok. 0,06 zł za 1 litr z VAT.