Orzecznictwo sądów w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z PIT do przychodów ze sprzedaży mieszkania nabytego przed 31 grudnia 2006 r. jest rozbieżne. Jak wynikało z przepisów ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.; w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.), podatnicy sprzedający mieszkania nabyte przed końcem 2006 r. nie musieli płacić podatku, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczyli środki ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe.

Rozbieżności w orzecznictwie

Jak przyznaje Dariusz M. Malinowski, doradca podatkowy, problem dotyczy możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o PIT, w sytuacji gdy podatnik zaciągnął kredyt refinansowy na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.

– W tej sprawie spotykamy się nie tylko z rozbieżnymi interpretacjami organów podatkowych, ale także odmiennymi wyrokami sądów administracyjnych – przyznaje Dariusz M. Malinowski.

Korzystne wyroki wydały w ostatnim czasie WSA we Wrocławiu (wyrok z 28 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 992/10), WSA w Warszawie (z 30 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2679/10), WSA we Wrocławiu (z 19 października 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 819/10), WSA w Łodzi (z 28 września 2010 r., I SA/Łd 668/10), WSA w Gdańsku (z 10 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 237/10) oraz WSA w Kielcach (z 22 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Ke 515/09).

Sądy zwracają uwagę, że kredyt refinansowy otrzymany przez podatnika służy sfinansowaniu kredytu zaciągniętego przez niego na zakup lokalu mieszkalnego. Oba kredyty służą realizacji jednego celu, czyli finansowaniu zakupu lokalu mieszkalnego. To, że wraz z kredytem refinansowym zmienia się instytucja kredytująca oraz warunki umowy kredytu, nie ma żadnego znaczenia dla zastosowania zwolnienia z PIT. W ocenie sądów realizacji celu mieszkaniowego służy także kredyt refinansowy służący finansowaniu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT.