Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku opiekunek do dzieci będzie zależało od formy ich zatrudnienia. Usługę opieki nad dzieckiem można także rozliczać w ramach działalności gospodarczej.

Czy zawierając umowę, odprowadzać zaliczki

Podatniczka rozważa zatrudnienie opiekunki do dziecka na umowę o pracę albo skorzystanie z usług specjalnej agencji. Czy zawierając umowę o pracę, podatniczka będzie musiała pełnić rolę płatnika PIT?

Czy można wybrać podatek ryczałtowy

Opiekunka do dzieci zamierza świadczyć usługi wychowania przedszkolnego. Czy może zastosować opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym według 8,5 proc. stawki?

Czy osoba prywatna jest płatnikiem

Podatniczka zamierza zawrzeć umowę-zlecenie z opiekunką do dziecka, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej. Czy będzie musiała pełnić funkcję płatnika?

Czy zawsze trzeba złożyć zeznanie

Podatniczka w ramach umów-zleceń będzie uzyskiwała niewielkie kwoty do 200 zł jako pomoc w przedszkolu. Czy takie wypłaty będą się wiązać z koniecznością złożenia zeznania podatkowego?

Czy można wybrać formę opodatkowania

Podatniczka chce świadczyć usługi opieki nad dziećmi w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy ma do wyboru różne formy opodatkowania?

Czy można korzystać z karty podatkowej

Podatniczka zamierza zarejestrować w urzędzie miasta działalność polegającą na świadczeniu usług opieki nad dziećmi. Czy podatek dochodowy od takich usług można płacić w stałej kwocie?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jaki podatek dochodowy zapłacą nianie i opiekunki do dzieci.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.