Marcin Zawadzki - Dostawy chłodu sieciowego czy też energii chłodniczej podlegają szczególnym zasadom opodatkowania VAT w zakresie powstania obowiązku podatkowego.
Podmioty zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej rozważają inwestycje w instalacje pozwalające wytwarzać energię chłodniczą. Czy to dobry pomysł?
Będzie to ciekawe rozwiązanie biznesowe szczególnie dla podmiotów zarządzających nieruchomościami komercyjnymi. Z perspektywy zarządców nieruchomości produkcja i dystrybucja energii chłodniczej będzie stanowić alternatywę dla agregatów chłodniczych służących do klimatyzacji budynków komercyjnych, a których funkcjonowanie wymaga nabycia istotnych ilości energii elektrycznej. Zakładając, że energia chłodnicza będzie tańsza niż energia elektryczna, koszty zarządzania nieruchomościami komercyjnymi będą niższe – w efekcie najemcy powierzchni będą mogli liczyć na obniżenie okresowych opłat eksploatacyjnych.
Wykorzystanie chłodu sieciowego zamiast klimatyzatorów niesie konsekwencje w zakresie VAT dla podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi. Czy to prawda?
Tak. Dostawy chłodu sieciowego czy też energii chłodniczej podlegają szczególnym zasadom opodatkowania VAT w zakresie powstania obowiązku podatkowego. Od początku 2011 r. rozszerzono zakres dostaw, do których stosuje się szczególny moment podatkowy. Zgodnie z przepisami VAT obowiązek podatkowy powstaje z upływem terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej i ciepła, ale także energii chłodniczej.
Czy przedsiębiorcy, którzy zajmą się wytwarzaniem i dystrybucją chłodu, powinni przygotować się na jakieś kłopoty podatkowe?
Z perspektywy producentów i dystrybutorów chłodu, sprzedaż energii chłodniczej nie powinna rodzić trudności na gruncie VAT – obowiązek podatkowy na dostawach chłodu będzie rozpoznawany na tych samych zasadach jak w przypadku innych świadczeń dostarczanych przez te podmioty, tj. energii elektrycznej i cieplnej.
Natomiast większa czujność będzie wymagana w przypadku zarządców nieruchomości komercyjnych. Muszą oni uważnie weryfikować, czy kwestia dostaw energii chłodniczej jest uregulowana w umowie z najemcami i czy określono termin płatności dla takich dostaw. Jeśli kwestia ta nie zostanie uregulowana w umowie, istnieje potencjalne ryzyko, że zarządca będzie zbyt późno rozpoznawał obowiązek podatkowy na dostawach chłodu – nie na podstawie faktury, ale terminu płatności (do czego nie będzie uprawniony). W efekcie jeśli omawiane rozwiązanie na dobre zawita do polskiej rzeczywistości, zarządcy nieruchomości komercyjnych będą prawdopodobnie musieli dokonać przeglądu umów z najemcami, aby uniknąć zaległości w VAT.