W związku z licznymi nowelizacjami ustaw marszałek Sejmu publikuje teksty jednolite ustaw.

W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym (Dz.U. nr 41, poz. 213).

Tekst jednolity uwzględnia 19 aktów prawnych, które nowelizowały tę ustawę oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 18 stycznia 2011 r.

Opublikowano również drugie obwieszczenie marszałka Sejmu, tym razem z 26 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej (Dz.U. nr 41, poz. 214). Tekst jednolity zawiera zmiany wprowadzone 45 ustawami oraz te, które wynikają z przepisów ogłoszonych przed 21 stycznia 2011 r.

Obwieszczenia wymieniają również te przepisy, które nie zostały ujęte w tekstach jednolitych obu ustaw. Warto wspomnieć, że teksty jednolite tych ustaw były już publikowane.