VAT 2011

Ministerstwo Finansów zamierza przekonać marszałka Sejmu do podjęcia inicjatywy opublikowania tekstu jednolitego ustawy o VAT. Tak zapewniał w wywiadzie dla „DGP” Maciej Grabowski, wiceminister finansów.

Inicjatywa zasługuje na aprobatę, biorąc pod uwagę jedynie te zmiany ustawy o VAT, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Nie dość, że jest ich kilkadziesiąt, to dodatkowo są wprowadzane przez kilka nowelizacji.

Eksperci podpowiadają: każda nowelizacja ustaw powinna być powiązana z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw jej tekstu jednolitego. To powinna być reguła, a nie wyjątek.

Skutki nowelizacji

Poza prawnikami nie każdy pewnie zdaje sobie sprawę z tego, że nowelizacje ustaw – nie tylko podatkowych – dokonywane są na zasadzie zbliżonej do aneksowania umowy. Na ten aspekt zwraca uwagę Andrzej Pośniak, prawnik, doradca podatkowy z kancelarii CMS Cameron McKenna, który wyjaśnia, że ustawa nowelizująca odnosi się jedynie do określonych artykułów bądź paragrafów zmienianej ustawy i odpowiednio je modyfikuje.

– W efekcie po nowelizacji mamy w obiegu ustawę pierwotną oraz, niezależnie, ustawę ze zmianami do ustawy pierwotnej – podkreśla Andrzej Pośniak.

Zdaniem naszego rozmówcy, przyjmując, że na przestrzeni lat takich ustaw nowelizujących jest więcej, to bez korzystania ze specjalnego oprogramowania komputerowego ustalenie obowiązującej treści danej ustawy nie jest łatwym zadaniem. W przypadku ustaw podatkowych, które były nowelizowane kilkadziesiąt razy, stanowi to prawdziwe wyzwanie dla wytrwałych.

Ujednolicanie ustaw

W praktyce podatnicy posługują się tekstami ustaw ujednolicanymi przez różne wydawnictwa książkowe lub elektroniczne. Tomasz Siennicki, partner w Kancelarii Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, stwierdza, że jest to konsekwencją tego, iż praca na tekstach autentycznych jest w zasadzie niemożliwa w sytuacji tej liczby zmian, jakie mamy w przepisach podatkowych.

– W praktyce doszło już do tego, że do Dziennika Ustaw mało kto zagląda. Jeżeli już, to tylko zanim ukaże się jakiś popularny zbiór przepisów – komentuje Tomasz Siennicki.

Niestety, ewentualne błędy istniejące w takich tekstach – co się również zdarza, ale na szczęście nieczęsto – obciążają podatników.

Tomasz Grunwald, doradca podatkowy, radca prawny, partner w firmie doradczej KPMG, wyjaśnia, że obecna ustawa o VAT weszła w życie 1 maja 2004 r. i po pierwszym okresie kilkunastu miesięcy bez nowelizacji, była potem przedmiotem dość częstych zmian. Szczególnie w tym i na początku przyszłego 2011 roku szykuje się kilka następujących po sobie nowelizacji.

– Ogłoszenie ujednoliconego tekstu ustawy o VAT to dobra zapowiedź, choć trzeba przyznać, że w dobie informatyzacji i obfitości na rynku księgarskim ujednoliconych tekstów przepisów nie jest już tak trudno jak kiedyś pracować z aktualnymi przepisami – zastrzega Tomasz Grunwald.

Jego zdaniem w internecie nietrudno znaleźć tekst ustawy o VAT zawierającej wszelkie jej nowelizacje, często nawet zanim formalnie zaczną obowiązywać. Z reguły są to teksty budzące zaufanie (ujednolicone przez specjalistów), choć zawsze należy zachować czujność, bo i tam zdarzają się błędy, a warto pamiętać, że w ustawie podatkowej nawet brak przecinka może rodzić bardzo poważne konsekwencje finansowe dla podatnika.