Podatnicy, którzy przesłali swoje roczne zeznanie PIT przez internet, skarżą się na wymogi stawiane przez niektóre banki. Chodzi o dokumenty wymagane przed udzieleniem kredytu hipotecznego. Nie wszystkie banki akceptują bowiem zeznania roczne przekazane w formie elektronicznej. Nawet jeśli podatnik posiada urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) e-zeznania, bank wymaga wydrukowania formularza PIT i UPO albo dodatkowego papierowego zaświadczenia z urzędu skarbowego.

Podejście banków

Jak wynika z sondy „DGP”, w bankach dalej królują zeznania papierowe. Każdy ma swoje wewnętrzne regulacje.

Banki, które respektują wyłącznie zeznania papierowe, to m.in. Polbank, PKO BP, Pekao, Raiffeisen i MultiBank. Ten ostatni dopuszcza jednak e-PIT, pod warunkiem że kredytobiorca wydrukuje zeznanie. Podobnie jest w Alior Banku. Wymaga on, aby zeznanie wysłane do urzędu skarbowego przez internet zostało wydrukowane i potwierdzone przez urząd skarbowy. Taką samą praktykę stosuje Lukas Bank.

W PKO BP zamiast papierowego zeznania można przynieść zaświadczenie o przychodach wystawione przez urząd skarbowy. To oznacza, że kredytobiorca musi zwrócić się do urzędu o wystawienie zaświadczenia. Jak wyjaśnia Wojciech Kaczmara, starszy konsultant w Accreo Taxand, uzyskanie tego typu dokumentów wymaga wizyty w urzędzie i nie następuje od ręki. Dodatkowo podlega opłacie skarbowej i ewentualnie opłacie za sporządzenie kopii.

W Pekao kredytobiorca również musi przynieść zeznanie papierowe. Ta praktyka może się jednak zmienić, ponieważ bank pracuje nad rozwiązaniem, które ma umożliwić przedłożenie e-PIT.

W kolejnych bankach jest nieco lepiej. Nordea Bank przyjmie e-PIT, ale ubiegający się o kredyt zostanie poproszony o dokumenty potwierdzające złożenie zeznania rocznego. Chodzi o zaświadczenie z urzędu skarbowgo.

Jednym z banków, które akceptują e-PIT, jest DnB Nord. Wymagany jest on jedynie od osób prowadzących działalność gospodarczą. Muszą one dostarczyć również urzędowe potwierdzenie, a więc dokument, który otrzymuje każdy, kto prawidłowo wysłał do urzędu skarbowego e-PIT.

Problemów nie powinni mieć również klienci BZ WBK. Co prawda bank preferuje formę papierową zeznania rocznego, ale dopuszcza też drogę elektroniczną w formie e-maila.