Dziecko, które uzyskało dochody w 2010 roku, będzie musiało wykazać je przed urzędem skarbowym. Zazwyczaj rodzice wyręczają dzieci w dopełnieniu tych obowiązków.

Czy dochody dzieci są opodatkowane

Córka podatniczki (13 lat) zarobiła w ubiegłym roku 5 tys. zł, uczestnicząc w promocji czekolady. Czy przepisy podatkowe zawierają regulacje określające sposób opodatkowania dochodów dzieci?

Czy zeznanie rodzica wpłynie na PIT dzieci

Małżeństwo składa indywidualne zeznania podatkowe. Ich syn uzyskał przychody w 2010 roku. Czy sposób opodatkowania matki i ojca wpłynie na opodatkowanie zarobków dziecka?

Czy rodzice odpowiadają za PIT

Niepełnoletni syn podatniczki po raz pierwszy w 2010 roku osiągnął przychody. Czy to matka odpowiada za jego rozliczenie podatkowe?

Czy każdy dochód dziecka się dolicza

Dziecko podatniczki otrzymuje stypendium. Czy dochód z tego tytułu podatniczka musi wykazać w swoim zeznaniu podatkowym?

Czy zarobek z reklamy dziecko wykaże w PIT

Dwie córki podatnika – bliźniaczki zarobiły w 2010 roku 3 tys. zł biorąc udział w reklamach produktów dla dzieci. Przychody były uzyskiwane na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czy taki zarobek trzeba wykazać w zeznaniu?

Czy dochód do 200 zł trzeba wykazać

W 2010 roku dochody dziecka nie przekroczyły 200 zł. Płatnik pobrał od tego wynagrodzenia 18-proc. zryczałtowany PIT. Czy ten zarobek trzeba jeszcze wykazać w zeznaniu rocznym?

Czy rodzic wypełnia zeznanie za dziecko

Podatniczka musi wykazać przed urzędem skarbowym dochody swojej córki, które w 2010 roku wyniosły prawie 10 tys. zł. Czy matka wypełnia zeznanie za córkę?

Czy potrzebny jest załącznik PIT-M

Podatnik dochody swojego małoletniego syna połączy ze swoimi w PIT za 2010 rok. Czy musi do takiego zeznania dołączyć załącznik PIT-M?

Czy za szkolenie wystawia się PIT-8C

W projekcie unijnym w 2010 roku uczestniczyła młodzież w wieku 15 – 19 lat. Na podstawie zebranych zgłoszeń utworzone zostają grupy objęte wsparciem w postaci szkoleń i kursów. Osobom uczestniczącym w kursach i szkoleniach, tj. młodzieży w wieku 15 – 19 lat, przysługuje stypendium (dodatek szkoleniowy) w wysokości 4 zł za godzinę uczestnictwa w szkoleniu/kursie. Czy spółka uczestnikom szkoleń będzie musiała wystawić PIT-8C?

Czy praca w reklamie zainteresuje urząd

Córka podatniczki uczestniczyła w reklamie. Udostępnienie wizerunku nie wiązało się z wykonywaniem żadnych czynności oraz pracy przez małoletnią córkę. Czy sprzedaż wizerunku córki trzeba wykazać przed urzędem skarbowym?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy dochody małoletniego dziecka zainteresują fiskusa.