Wysłanie deklaracji przez internet pozwala oszczędzić czas i pieniądze podatnika.
Nie ma wygodniejszego sposobu na złożenie zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym jak przesłanie go drogą elektroniczną. Wystarczy pomyśleć o oszczędności kosztu i czasu na dojazd do właściwego urzędu oraz oczekiwaniu w kolejce do okienka, aby zgodzić się z tą opinią.
Tak jak w poprzednim roku z dowolnie wybranego przez siebie miejsca można przesłać przez internet zeznania składane na drukach PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. W tym roku z możliwości rozliczenia elektronicznego mogą również korzystać osoby rozliczające się na drukach PIT-16, PIT-16A, PIT-19A i PIT-28.
Zeznania podatkowe można złożyć online bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zabezpieczeniem tej operacji będą dane autoryzacyjne podatnika, na które składają się imię i nazwisko, data urodzenia, numer NIP i PESEL oraz kwota przychodu z zeznania rocznego za 2009 rok.
Z przesłaniem zeznania nie warto również czekać do ostatniego dnia. Im szybciej rozliczymy uzyskane dochody, tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku i nie będziemy musieli pamiętać o zbliżającym się terminie do jego złożenia. W tym roku jest to wyjątkowo 2 maja, ponieważ ostatni dzień kwietnia przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (sobota).
Warto pamiętać, że urząd skarbowy na zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych ma trzy miesiące od momentu otrzymania zeznania podatnika.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).