PIT 2010 - Podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskali drobne kwoty z umów-zleceń czy umów o dzieło, nieprzekraczające 200 zł miesięcznie, nie wykazują ich w rocznym PIT.
Ubiegłoroczne przychody z umów-zleceń lub umów o dzieło nie zawsze podlegają wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37. Dotyczy to niewielkich kwot wypłaconych w 2010 r., tzn. takich, których suma nie przekroczyła miesięcznie od jednego płatnika 200 zł. Umowy cywilnoprawne opiewające na takie kwoty w drodze wyjątku nie podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Pobiera się od nich tzw. zryczałtowany podatek dochodowy, który wynosi 18 proc. (pobierany bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów). Podatek ten potrącony był przez płatnika w momencie wypłaty świadczenia i z tą chwilą nastąpiło jego ostateczne rozliczenie. Ten sposób opodatkowania uregulowany został w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Podatnicy nie powinni się zatem niepokoić tym, że w terminie do końca lutego nie otrzymają od płatnika informacji o uzyskaniu dochodów z drobnych zleceń na druku PIT-11. Tego rodzaju należności nie mają wpływu na wysokość podatku obliczanego w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, gdyż nie są doliczane do dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. W rezultacie płatnik nie jest zobowiązany do wykazywania w PIT-11 przychodów, od których w trakcie roku pobrał zryczałtowany podatek dochodowy będący podatkiem należnym.