Składając zeznanie za 2010 rok, podatnik może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Ujęcie składek ZUS, tj. na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika, w rocznym zeznaniu zależy od źródeł przychodów, z jakich się rozliczamy.

Sposób rozliczeń