Podatnik może odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym składkę zdrowotną, którą płatnik pobrał z umowy-zlecenia objętego 18-proc. PIT.
W 2010 roku podatnik osiągnął dochody z umowy-zlecenia, gdzie wartość świadczenia miesięcznie nie przekraczała 200 zł. Płatnik pobrał zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. Jednocześnie odprowadził od tego przychodu składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której nie odliczył od zryczałtowanego podatku. Czy w tej sytuacji podatnik może dokonać odliczenia tej składki w zeznaniu PIT-37?
Składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącona przez płatnika będzie mogła być odliczona przez podatnika w zeznaniu rocznym, pod warunkiem że wykaże on podatek, od którego możliwe jest odliczenie pobranej przez płatnika składki, czyli np. wystąpi podatek z tytułu uzyskiwanych dochodów z pracy.
Faktycznie uiszczone składki podlegają odliczeniu od podatku niezależnie od tego, z jakiego źródła przychodów były należne, jak również składki zapłacone od dochodów, które opodatkowane zostały zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Podstawę odliczenia składki stanowi dowód, z którego będzie wynikało, że składka ta została pobrana przez płatnika. Dowód taki może wystawić płatnik. Przepisy podatkowe jednak nie nakładają na niego takiego obowiązku, jak również nie określają, w jakiej formie i na jakim formularzu płatnik powinien to wykazać.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).