Do końca 2010 r. handel zwierzętami był objęty niższą stawką VAT w wysokości 3 proc. Wraz ze wzrostem stawek od 2011 r. również te towary zostały objęte podwyższonym VAT. Jednak sprzedaż zwierząt żywych zamiast wzrosnąć, tak jak większość towarów objętych tą stawką, do 5 proc., została opodatkowana 8-proc. VAT.

Stawki w załącznikach

Obniżone stawki w wysokości 5 proc. wynikają z załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Co prawda jest tam pozycja 14, które określa grupowanie: zwierzęta żywe, ale jednocześnie wyłącza je z tego preferencyjnego opodatkowania. W wykazie określono, że 5-proc. podatek obejmuje zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) zwierząt żywych i ich nasienia,

2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),

3) jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),

4) kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),

5) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

6) embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),

7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3).

Właściwa stawka podatkowa na sprzedaż zwierząt wynika z innego załącznika do ustawy o VAT. W załączniku nr 3, który stanowi wykaz towarów i usług opodatkowanych 8-proc. stawką, w poz. 14 wyszczególniono zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),

2) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

3) wosków owadzich i spermacetów, włączając ra-finowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

4) sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej, niezgrzeblonej i nieczesanej (PKWiU ex 01.49.28.0),

5) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.3).

W poz. 15 natomiast znalazły się pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych (ex 01.49.19.0). Dodatkowo z 8-proc. stawki skorzystają też trzmiele (PKWiU ex 01.49.19.0) oraz entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie (PKWiU ex 01.49.19.0) na podstawie załącznika nr 1 (poz. 1 – 2, 4 – 5) do rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.