Wypełniając zeznanie za 2010 rok, podatnicy zetkną się z formularzami o takich samych oznaczeniach jak podczas poprzedniego rozliczenia: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
Dostępność tak samo oznaczonych druków jak w roku ubiegłym nie oznacza – jak podkreślają nasi rozmówcy z Izby Skarbowej w Białymstoku, że wszystkie formularze będą dokładnie takie same. Dlatego najlepiej aktualne formularze do rozliczenia się za 2010 rok pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów, izb skarbowych lub w urzędach skarbowych.
Z jakich formularzy skorzystamy? Pracownicy białostockiej izby skarbowej odpowiadają, że będą to:
– PIT-37 przeznaczony dla podatników otrzymujących wynagrodzenie za pracę, pracujących na zlecenia, emerytów i rencistów;
– PIT-36 przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, samodzielnie opłacających zaliczki na podatek i tych, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci, uzyskali dochody za granicą oraz tych, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości, nabytych w latach 2007 – 2008;
PIT-36L przeznaczony dla osób osiągających dochód z działalności gospodarczej opodatkowany jednolitą 19--proc. stawką podatku.
Ponadto – jak dodają urzędnicy – niektórzy podatnicy, oprócz jednego z wymienionych formularzy będą zobowiązani wypełnić drugi PIT-38 lub PIT-39.
W PIT-38 podatnicy wykazywać będą przychody z kapitałów pieniężnych, m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje (dotyczy to np. nabywców akcji banku PKO BP, którzy je sprzedali w 2010 roku), pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz tych, którzy osiągnęli dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych w latach 2007 – 2008. Dochodów z giełdy nie będzie się łączyło z innymi dochodami.
– W zeznaniu PIT-39 rozliczymy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych, wybudowanych (oddanych do użytkowania) po 31 grudnia 2008 r. – przypominają specjaliści z Izby Skarbowej w Białymstoku.
Nadal funkcjonują formularze: PIT/D przeznaczony do wykazywania ulg mieszkaniowych i PIT/O na pozostałe ulgi.
Tak jak przed rokiem podatnicy uzyskujący dochody z zagranicy i którzy zapłacili z tego tytułu podatek, wypełniają PIT/ZG. Formularz ten jest załącznikiem do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38.