Podatnicy, wypełniając zeznania roczne PIT najczęściej wpisują błędny NIP, zapominają się podpisać, a także źle wyliczają należne kwoty.
Od miesiąca trwa akcja PIT za 2010 rok. Zakończy się 2 maja, bo w tym roku 30 kwietnia wypada w sobotę. Błędy popełniane przez podatników w wypełnianych deklaracjach co roku są te same: wpisujemy NIP płatnika zamiast swojego, nie podpisujemy deklaracji, mylimy się w obliczeniach, nieprawidłowo odliczamy ulgi. Na szczęście coraz częściej zeznania wypełniane są za pomocą specjalnych programów, które znacznie zmniejszają pomyłki. Takie wyniki płyną z naszej sondy przeprowadzonej w izbach skarbowych.
Do urzędów skarbowych zaczynają już wpływać pierwsze zeznania za ubiegły rok. Andrzej Pieczko z Izby Skarbowej w Zielonej Górze podaje, że do urzędów skarbowych woj. lubuskiego wpłynęło na razie ponad 3,7 tys. zeznań podatkowych, choć ich liczba zmienia się z dnia na dzień.
– W urzędach skarbowych w woj. świętokrzyskim spodziewamy się przyjąć ok. 500 tys. zeznań rocznych – mówi Maria Bojczuk z Izby Skarbowej w Kielcach.
Dodaje, że można to zrobić metodą tradycyjną i wysłać zeznanie za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w urzędzie skarbowym. Urzędy zachęcają do korzystania z nowej możliwości, tj. do wysłania zeznań za pośrednictwem internetu.
– Urzędy skarbowe – przyjmując zeznania bezpośrednio od podatników – prowadzą wstępną weryfikację ich poprawności pod względem formalnym – np. sprawdzają, czy są wypełnione wszystkie obowiązkowe rubryki, czy są podpisy itd. – podkreśla Andrzej Pieczko.
Podatnicy coraz lepiej radzą sobie przy wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie rocznych PIT.
– Przy wypełnianiu zeznań podatnicy mogą mieć największe trudności przy właściwym ustaleniu i wyliczeniu kwoty przysługujących im ulg – sygnalizuje Joanna Maksymowicz-Panek z Izby Skarbowej w Rzeszowie.
Michał Kasprzak z Izby Skarbowej w Katowicach dodaje, że najczęstsze błędy, które podatnicy popełniają przy wypełnianiu rocznych PIT, to nadal błędy rachunkowe.
Z kolei Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu wśród najczęściej zdarzających się pomyłek wymienia: wpisywanie NIP płatnika zamiast swojego, rozliczenie pełnej kwoty ulgi na dziecko, gdy powinna zostać rozliczona proporcjonalnie (miesięcznie), wypełnianie starych formularzy PIT (za lata poprzednie).
W celu uniknięcia błędów wskazane jest, aby podatnicy, wypełniając zeznanie, zapoznali się z broszurami, które do każdego typu zeznania dostępne są zarówno w urzędach, jak i na stronach internetowych Ministerstwa Finansów. Ponadto – jak radzi Marta Szpakowska z Izby Skarbowej w Lublinie – nie należy wypełniać zeznań w pośpiechu. Zdarza się, że podatnicy wypełniają zeznanie na korytarzu urzędu.
Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi podpowiada, że najlepszym sposobem rozwiązywania trudności przy wypełnianiu zeznań jest korzystanie przez podatników z informatorów przeznaczonych dla konkretnych druków zeznań lub załączników bądź posiłkowanie się informacją udzielaną przez Krajową Informację Podatkową lub punkty obsługi podatnika prowadzone przez urzędy skarbowe.
– Błędów, szczególnie rachunkowych, można uniknąć, korzystając z interaktywnych formularzy zeznań – zauważa Mirosław Kucharczyk z Izby Skarbowej w Warszawie.
Katarzyna Głąb z Izby Skarbowej w Olsztynie radzi, aby przed wypełnieniem zeznania zwrócić uwagę na to, czy posiadamy już wszystkie niezbędne informacje o uzyskanych przez nas dochodach w roku podatkowym.
Ważne!
Podstawy opodatkowania, kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych