W ciągu ostatnich trzech lat połowa przedsiębiorców przeszła więcej niż jedną kontrolę organów podatkowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte i „DGP”.
Organy podatkowe mogą przeprowadzić kontrolę rozliczeń przedsiębiorców. Charakter kontroli, zakres oraz ich intensywność mogą się różnić. Tomasz Pałka, menedżer w Deloitte, biuro w Krakowie, stwierdza, że najprostszą i najmniej inwazyjną formą kontroli jest tzw. kontrola krzyżowa, która skupiona jest na weryfikacji, czy dane umowy zostały prawidłowo zaklasyfikowane dla celów podatkowych przez obydwie strony transakcji.
– Z uzyskanych w ramach badania sondażowego odpowiedzi wynika, że w trzech ostatnich latach ok. 1/3 ankietowanych przedsiębiorców nie miała kontroli podatkowej i skarbowej lub uczestniczyła jedynie w tzw. kontroli krzyżowej. Niemal połowa respondentów wskazała, że byli kontrolowani więcej niż raz w tym okresie – mówi Tomasz Pałka.
Ekspert dodaje, że po analizie wyników nasuwa się konkluzja, że organy podatkowe nie kierują się bezpośrednio kryterium częstotliwości przeprowadzania czynności kontrolnych, a raczej specyfiką prowadzonej przez podatnika działalności czy też raportowanych transakcji (np. w składanych informacjach, sprawozdaniach, wnioskach o zwrot podatku).
– W niektórych przypadkach uczestnicy badania potwierdzali, że ich przedsiębiorstwa są kontrolowane niemal każdego roku, niezależnie od skali uchybień stwierdzonych w czasie poprzednich kontroli – zauważa Tomasz Pałka.
W niektórych przypadkach zdarzało się nawet, że podczas trwania kontroli podatkowej u przedsiębiorcy pojawiał się jednocześnie obok urzędu skarbowego również urząd kontroli skarbowej.
– Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zapewniają określone zasady co do długości trwania kontroli u przedsiębiorcy oraz możliwości ich jednoczesnego kumulowania, jednak ograniczenia takie nie dotyczą już np. kontroli przeprowadzanej przez urząd skarbowy i organ kontroli skarbowej – ocenia ekspert z Deloitte.
Mając na uwadze spostrzeżenia przedsiębiorców, nasuwa się pytanie o zasadność kontroli podatkowych w wielu przypadkach potwierdzających jedynie, że rozliczenia podatkowe są prowadzone u tych podatników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Ważne!
W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być ponownie wszczęta