Państwa nie interesuje sytuacja, gdy przedsiębiorca wystawia fakturę, lecz kontrahent nie opłaca jej w terminie lub nawet wcale.

Ministerstwo Finansów uparcie stoi przy stanowisku, że firma i tak musi odprowadzić od takiego de facto fikcyjnego dochodu podatki. Znane są przypadki, kiedy taki mechanizm doprowadził do bankructwa spore spółki.