Rady gmin i miast mają czas do końca lutego na uchwalenie budżetów. Po tym terminie budżet uchwali regionalna izba obrachunkowa.

Kiedy rada gminy musi uchwalić budżet na bieżący rok

Radni jeszcze nie podjęli uchwały w sprawie budżetu naszej gminy na 2011 r. Do kiedy mają obowiązek uchwalenia planu dochodów i wydatków?
Uchwałę budżetową podejmują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (m.in. rady gmin i miast) przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego. W obecnym roku rady mają jednak więcej czasu na uchwalenie budżetu gminy lub miasta. Wynika to z faktu przeprowadzenia wyborów samorządowych w listopadzie 2010 r. W związku ze zmianą rad gmin i miast ustawodawca wprowadził regulację szczególną, zgodnie z którą organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mają czas do końca lutego na uchwalenie budżetów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy gmina może działać na podstawie projektu budżetu

Kiedy budżet gminy ustali regionalna izba obrachunkowa

Czy w budżecie muszą być zrównoważone dochody i wydatki

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dzienniku Gazety Prawnej: Jak uchwalić budżet gminy lub miasta.