Uczniowie i studenci otrzymujący stypendia podlegające limitowanemu zwolnieniu z PIT nie mają już obowiązku składania płatnikowi oświadczenia o braku dochodów.

Jak zmienił się limit dla wykorzystania zwolnienia podatkowego

Od początku tego roku zmienił się pkt 40b w ust. 1 art. 21 ustawy o PIT, który reguluje zasady zwolnienia z opodatkowania stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych uchwałą organu samorządu terytorialnego lub przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, np. fundacje czy stowarzyszenia. Przede wszystkim zastąpiono miesięczny limit zwolnienia w wysokości 380 zł limitem rocznym, który wynosi 3,8 tys. zł. Stypendia wypłacone do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym tej kwoty są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy inne dochody dziecka – poza stypendium – mają znaczenie

Czy stypendysta nie musi już składać płatnikowi PIT-2C

Czy płatnik prześle informację o wysokości stypendium

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczać stypendia z gmin i fundacji.