Od 1 maja lekarze świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej podlegają powszechnym regułom dotyczącym ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych.
Od 1 stycznia 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. We wskazanym rozporządzeniu zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania m.in. dla lekarzy przedłużono jedynie do 30 kwietnia 2011 r. Tym samym od 1 maja podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej podlegają powszechnym regułom dotyczącym ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czy zastosują oni inne zwolnienia?
Do podatników świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej może znaleźć zastosowanie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wskazane w par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. lekarze, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, nie będą zobowiązani do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. W przypadku lekarzy rozpoczynających sprzedaż w danym roku podatkowym zwolnienie znajdzie zastosowanie, jeżeli kwota obrotów nie będzie wyższa niż 20 tys. zł.