Jeśli więc inwestorzy od czasu otwarcia rachunku zmienili dane adresowe, powinni je zweryfikować i powiadomić właściwe biuro. Warto sprawdzić nie tylko własne dane, ale również wskazanie właściwego urzędu skarbowego. Gdy dane są błędne, to inwestor może nie otrzymać informacji PIT-8C na czas, albo nie otrzymać jej wcale. W przypadku braku informacji PIT-8C inwestor będzie musiał rozliczyć się z uzyskanych dochodów lub straty giełdowej na podstawie własnych wyliczeń, które często mogą być błędne.