Zamontowanie instalacji gazowej w samochodzie zwiększa jego wartość księgową.

1 Sprawdź, czy prace stanowią ulepszenie, czy remont firmowego auta

Spółka, która oddaje samochód do warsztatu, aby np. poddać go remontowi lub przeróbkom, musi w odpowiedni sposób ująć w księgach rachunkowych koszty tych działań. Musi ustalić, czy podlega on ulepszeniu, czy remontowi. Ulepszenie własnego środka trwałego w odróżnieniu od remontu powoduje wzrost jego wartości w stosunku do ujęcia początkowego. Powstaje nowa podstawa ustalania odpisów amortyzacyjnych. Z ulepszeniem zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości mamy do czynienia w przypadku przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji. Miarą takiego ulepszenia zgodnie z prawem bilansowym są korzyści wynikające z wydłużenia okresu używania środka trwałego, zwiększenia możliwości wytwórczych, lepszej jakości produktów.